+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Проект за ремонт на парна турбина ПР-8,8-4,1/1,1/0,4 и куплирането ѝ към нов генератор тип Т-12-2УЗ

Проект за ремонт на парна турбина ПР-8,8-4,1/1,1/0,4 и куплирането ѝ към нов генератор тип Т-12-2УЗ Обобщение Възложител:Свилоцел ЕАД Период за изпълнение:Октомври 2018 – Декември 2018 Проект В обхвата на Договор № Д-990/24.10.2018 с – „СВИЛОЦЕЛ“...