+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Доставка на Синхронен генератор на площадката на АЕЦ Козлодуй

Доставка на Синхронен генератор на площадката на АЕЦ Козлодуй Обобщение период за изпълнение:Ноември 2018 – Ноември 2019 Стойност на договора:BGN 2 362 000 Проект Доставка на Синхронен генератор на площадката на АЕЦ Козлодуй Към настоящия момент, на площадката...