+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

АЕЦ Козлодуй – Информационна система за организация на експлоатационната дейност на АЕЦ Козлодуй (ИС ОЕД)

АЕЦ Козлодуй – Информационна система за организация на експлоатационната дейност на АЕЦ Козлодуй (ИС ОЕД) Обобщение период за изпълнение: Ноември 2018 – Януари 2021 Стойност на договора:BGN 55 516 Проект АЕЦ Козлодуй – Информационна система за...