+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Доставка и монтаж на изолатори на изводи 10,5 kV на СТ-1 и СТ-2 на ВЕЦ Студен кладенец

Доставка и монтаж на изолатори на изводи 10,5 kV на СТ-1 и СТ-2 на ВЕЦ Студен кладенец Обобщение период за изпълнение: Октомври 2019 – Юни 2022 Бюджет: 31 200 EUR Подизпълнител: Енергоимпорт-Експорт OOД, Стара Загора, България Обект ВЕЦ Студен кладенец е второто...