+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Разработване на ръководство за РАО

Разработване на ръководство за РАО Обобщение Възложител:АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ период за изпълнение:Март 2020 – Август 2020 Бюджет:33 670 EUR Обхват на проекта Разработване на “Ръководство за безопасно управление на високоактивни източници при експлоатация...