+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

АЕЦ Козлодуй – Доставка на нов Дизел-генератор за ХОГ. Промяна в схемата на аварийното електрозахранване на ХОГ.

АЕЦ Козлодуй – Доставка на нов Дизел-генератор за ХОГ. Промяна в схемата на аварийното електрозахранване на ХОГ. Обобщение Възложител:АЕЦ Козлодуй ЕАД Период за изпълнениеЮли 2020 – Ноември 2021 Проект АЕЦ Козлодуй – Доставка на нов Дизел-генератор...