+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Нова система за измерване на температура на ОЯГ в ХОГ

Нова система за измерване на температура на ОЯГ в ХОГ Обобщение Възложител:АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД период за изпълнение:Ноември 2021 – Ноември 2022 Бюджет:28 500 EUR Обхват на проекта Задачата включва проектиране и извършване на авторски надзор при...