+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

ПОДМЯНА НА ПОМПЕНИ АГРЕГАТИ 5,6ТВ10D02,3,4

ПОДМЯНА НА ПОМПЕНИ АГРЕГАТИ 5,6ТВ10D02,3,4 Обобщение Възложител:АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД период за изпълнение:януари 2022 – септември 2022 Бюджет:14 318 EUR Обхват на проекта Целта на проекта е да бъдат доставени шест броя помпени агрегати 5,6ТВ10D02,3,4,...