+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Ръководство използване източници на йонизиращо лъчение

Ръководство използване източници на йонизиращо лъчение Обобщение Възложител:АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ период за изпълнение:Юни 2022 – Септември 2022 Обхват на проекта Ръководство за ефективно прилагане на степенуван подход при регулиране на дейности по...