+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕМА: ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕМОНТ И ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕМОНТНОНЕПРИГОДНИ АРМАТУРИ

ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕМА: ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕМОНТ И ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕМОНТНОНЕПРИГОДНИ АРМАТУРИ Обобщение Възложител: АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД период за изпълнение:Октомври 2022 – март 2023 Бюджет:24 000 EUR Обхват на проекта Целта на проекта е да се...