+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Разработване на ръководство за използване на ВАБ

Разработване на ръководство за използване на ВАБ Обобщение Възложител: Агенция за ядрено регулиране период за изпълнение: октомври 2022 – април 2023 Бюджет: 20 350 EUR Обхват на проекта Целта на този проект е да се актуализира действащото „Ръководство за...