+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Доставка на материали за ремонт и поддръжка на хидротурбинни съоръжения

Доставка на материали за ремонт и поддръжка на хидротурбинни съоръжения Обобщение Възложител: НЕК период за изпълнение: 2018 – 2023 Обект ВЕЦ „Момина клисура“ ВЕЦ „Девин“ ПАВЕЦ „Орфей“ ВЕЦ „Тъжа“ ВЕЦ...