+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

ОРУ 31,5kV подстанция Марица Изток

ОРУ 31,5kV подстанция Марица Изток Обобщение Възложител:КМС ЕООД период за изпълнение:Март 2023 – Септември 2023 Бюджет:75 000 EUR Обект Работният проект обхваща изграждане на две нови полета в ОРУ 31,5kV за присъединяване на два нови шунтови реактора, с мощност...