+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Проектантски услуги във връзка с модернизиране на боромери на енергоблокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“

Проектантски услуги във връзка с модернизиране на боромери на енергоблокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“ Обобщение Възложител:АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ ЕАД период за изпълнение:Октомври 2023 – Май 2026 Бюджет:304 200 EUR Обхват на проекта Проектът на тема „Модернизиране на...