+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Актуализиране ръководство за разработване на ВАБ

Актуализиране ръководство за разработване на ВАБ Обобщение Възложител:АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ период за изпълнение:Ноември 2023 – Май 2024 Бюджет:25 540 EUR Обхват на проекта Вероятностният анализ на безопасността (ВАБ) е част от интегрирания подход за...