+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Инженерни услуги и поддръжка по ОК: Подобряване на модела TRACE за АЕЦ Гьосген.

Инженерни услуги и поддръжка по ОК: Подобряване на модела TRACE за АЕЦ Гьосген. Обобщение Възложител:Kernkraftwerk Gösgen (Gösgen NPP), Швейцария период за изпълнение:Септември 2017 – Януари 2018 Стойост на договора:117 350 BGN Проект Инженерни услуги и...