+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

АЕЦ Козлодуй – Mодернизация на въртящи филтърни решетки от системите за очистване на дунавска вода

Mодернизация на въртящи филтърни решетки от системите за очистване на дунавска вода на АЕЦ Козлодуй Обобщение Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД период за изпълнение: Август 2022 – Юни 2026 Бюджет: 5 081 632 EUR Проект Целта на договора е проектиране, доставка, монтаж...