+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

УСЛУГИ

Строителство до ключ

Строителството до ключ е строително решение, което драстично опростява нещата за вас като собственик на бъдещия проект. При този тип проекти ние носим отговорността за проектирането и строителните работи, докато Вие като собственик само чакате да свършим работата и когато проектът приключи, можете да започнете да използвате новата сграда или съоръжение.

Като част от модела на строителство до ключ, нашата фирма се фокусира върху:

Проектиране

Ние сме отговорни за изготвянето на проекта на съоръжението, което елиминира необходимостта бъдещият собственик да наема самостоятелно инженери и проектанти.

Доставки

Вместо собственикът на проекта или работодателят да намира и закупува консумативи, ние поемаме това чрез нашата собствена мрежа от доставчици. В зависимост от вида на договора до ключ, бъдещият собственик може да може да посочи доставчици и материали.

Строителство

Ние се занимаваме с всеки аспект на строителството, от началото до края. По този начин собственикът не трябва да инвестира време в търсене на подизпълнители и наемането им, като и не трябва да участва в самото строителство. След като строителството приключи, новият собственик може да започне да използва съоръжението.

Когато става въпрос за ядрена енергия като част от строителството до ключ, ние използваме симулатори. Нашият експертен екип е обучен във всички аспекти на математическото моделиране, с цел постигане на най-добрите инженерни симулатори в реално време, както следва:

  • Симулация на хидравлични и топлинни потоци, включително двуфазни многокомпонентни термохидравлични системи в небалансирано състояние за ядрени и топлоелектрически блокове
  • Физика на активната зона
  • Радиационен мониторинг и оценка на източника
  • Моделиране на горивни процеси в ТЕЦ и други съоръжения за производство на електроенергия
  • Турбини и други системи за баланс на централата.
  • Контрол и автоматизация на процеси, графичен потребителски интерфейс за цифрови системи за мониторинг
  • Електрическо оборудване и електрически системи
  • Реплика на контролната зала, съоръжения за симулатора, захранване и дизайн на компютърния комплект за симулатора

Инженерно-тренировъчните симулационни дейности са фокусирани главно върху производството на ядрена енергия. В сътрудничество със своите партньори, Джи Си Ар АД предоставя инженерингови услуги и на свои клиенти в чужбина.