+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

АЕЦ Козлодуй – Доставка на нов Дизел-генератор за ХОГ. Промяна в схемата на аварийното електрозахранване на ХОГ.


Обобщение

  • Възложител:
    АЕЦ Козлодуй ЕАД
  • Период за изпълнение
    Юли 2020 – Декемви 2024

Проект

АЕЦ Козлодуй – Доставка на нов Дизел-генератор за ХОГ. Промяна в схемата на аварийното електрозахранване на ХОГ.

С цел подобряване надеждното аварийно захранване на системите и оборудването в ХОГ, както и осигуряване на независимост на ХОГ от дизел- генератори 6,3kV, разположени в ДГС-2, на фирма Джи Си Ар Ад бе възложена задача за проектиране доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов съвременен дизел-генератор, отговарящ на повишените изисквания към работата на ядрените централи.

 

Обхват на проекта

  • Разработка на работен проект
  • Доставка на оборудването на площадката на АЕЦ Козлодуй,
  • Авторски надзор при монтажа на оборудването;
  • ПНР и въвеждане в експлоатация.

Резултати

В момента задачата е на етап проектиране.