+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Експертиза на избрани отчети от етап 2 на проекта за удължаване срока на експлоатация на блок 6 на АЕЦ Козлодуй


Обобщение

  • Възложител:
    Агенция за ядрено регулиране
  • Период за изпълнение:
    април 2019 – септември 2019

Проект

В обхвата на Договор № 44-00-16/09.04.2019 г. с Агенция за ядрено регулиране с предмет: „Експертиза на избрани отчети от етап 2 на проекта за удължаване срока на експлоатация на блок 6 на АЕЦ „Козлодуй”, свързани с обосноваване на възможността за безопасна експлоатация на корпуса на реактора и на част от основните строителни конструкции“

Обхват на проекта

Изпълнение на независими верификационни пресмятания в рамките на експертизата на анализа на устойчивостта на корпуса на реактора на студена крехкост.

 

Резултат

В рамките на задачата са извършени анализ на представени данни на свойствата на материалите на основния метал на корпуса, на заваръчните шевове и на наплавката, като са отчетени резултатите от изследванията на образците свидетели и на резултатите от разчета на неутронния флуенс на корпуса на реактора за периода на ДСЕ. Постулирани са дефекти в наплавката към корпуса на реактора. Изпълнени са системни термохидравлични анализи на събития, водещи до рязко охлаждане на корпуса на реактора. Извършени са якостни пресмятания за определяне на коефициента на интензивност на напреженията в материалите на корпуса на реактора.