+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Инженерни услуги и поддръжка по ОК на АЕЦ Гьосген: Разширяване на обхвата на приложимост на модела на TRACE на АЕЦ Гьосген за ниски нива на мощност


Обобщение

  • Възложител:
    АЕЦ Гьосген
  • Период за изпълнение:
    Юли 2016 – Януари 2019

Възложител

АЕЦ Гьосген (Kernkraftwerk Gösgen, KKG) се намира в община Даникен, в кантона Золотурн, Швейцария на брега на река Аар. АЕЦ Гьосген се оперира от публично частната компания АЕЦ Гьосген-Даникен АД (Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG).

АЕЦ Гьосген има реакторна инсталация с леководен реактор с вода под налягане произведен и доставен от германската компания Обединение на Германските АЕЦ АД (German Kraftwerk Union AG), която в последствие е преименувана на Сименс АД (Siemens AG), в последствие част от Арева и сега част от Фраматом. Активната зона съдържа 177 топлоотделящи касети (ТОК), в 48 от които са предвидени канали за органите за регулиране на мощността. Всяка ТОК съдържа 225 позиции, но само 205 (204 при MOX гориво) от тях са за топлоотделящи елемента (ТОЕ). Останалите 20 канала са предвидени за органите за регулиране на мощността. Номиналните параметри на РИ са 324 C и 153 bar. Топлинната мощност на РИ е 3002 MW при номинални параметри.

Реакторната инсталация има 3 кръга за циркулация на топлоносител и съответно 3 парогенератора от вертикален тип. Номиналните параметри на парата по II контур са 65 bar и 280 °C. Турбината се състои от един цилиндър високо налягане и 3 цилиндъра ниско налягане. Нетната електрическа мощност, която се доставя до електрическата мрежа (400 kV) е 970 MW.

Обхват на проекта

Извършени са промени в модела на РИ (разработен с програмния продукт TRACE), които да отразяват поведението на блока при ниски нива мощност (85% и 61,5 % с работа на 2 кръга). Резултатите са сравнявани с пълномащабния тренажор на АЕЦ Гьосген.

Обемът от изпълнените по договора дейности може да се обобщи както следва:

  • Разработване на термохидравличен модел за мощност 85 %
  • Разработване на термохидравличен модел за мощност 61,5 % с работа на 2 кръга
  • Изпълнение на анализи за достигане на стационарни нива и валидиране на модела;

Изследване на поведението на РИ в условията на загуба на външно захранване (LOOP) и теч от I към II контур. Изпълнение на детерминистични анализи при различните нива на мощност за тези сценарии.

Основната цел на проекта е да се демонстрира способността на модела за симулиране на аварийни сценарии на ниски мощности.

Резултати

Моделът на АЕЦ Гьосген за проектни аварии е разработен с програмният продукт TRACE, като за целите на този проект е изменен модела за управление на мощността за отчитане на работата на РИ при ниски мощности и работа с 2 циркулационни кръга.

В рамките на проекта са изпълнени 4 сценария на аварийни последователности, които включват загуба на външно захранване (LOOP) и теч от I към II контур (SGTR). Сценариите с теч от I към II контур са изпълнени само за модела с 2 работещи кръга.

Резултатите от проведените пресмятания са сравнени с тези от пълномащабния симулатор на АЕЦ Гьосген.

Анализът на резултатите показва, че разработеният модел KKG_ TRACE е способен акуратно да симулира сценарии с изходни събития LOOP и SGTR при ниски нива на мощност.