+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Инженерни услуги и поддръжка по ОК: Подобряване на модела TRACE за АЕЦ Гьосген.

Обобщение

 • Възложител:
  Kernkraftwerk Gösgen (Gösgen NPP), Швейцария
 • период за изпълнение:
  Септември 2020 – Продължава
 • Стойост на договора:
  119 697 BGN

Проект

Инженерни услуги и поддръжка по ОК: Приложение и подобряване на модела TRACE.

Подкрепа за анализи за обхват за разширяване на аварийните системи (програма ERNOS)

Обхват на проекта

 • Внедряване на модели на централи (основни и GUI модели) подобрение по отношение на възможностите на ERNOS (Erweiterung der Notstand Systeme), включително допълнителни входове и оптимизации.
 • Анализ на различни IE (иницииращи събития) със SBO (Station Blackout).
 • Анализ на различни IE със SBO в комбинация с MSLB (главен прекъсване на Steam Line).
 • Анализ на различни случаи на LOCA (загуба на охлаждаща течност) в комбинация с SBO.

Разгледан е спектър от мерки за управление на развитието на аварията.

Резултат

 • Оценка на планирания, автоматичен ERNOS алгоритъм за охлаждане от ARV (Атмосферни релефни клапани) за разглеждания IE.
 • Оценка на късните действия на оператора за управление на аварията (90 минути и 10 часа след началото на аварията) чрез превключване на ARV в режим на охлаждане с 10 K/h.
 • Оценка на действията на оператора за управление на аварии чрез подравняване на помпи TA81,82 за инжектиране в първичния или пръскане в PRZ (за предпочитане се вземат предвид късните действия).
 • Оценка на късните действия на оператора за управление на аварии чрез подравняване на специални помпи за аварийно охлаждане TH17,37 за инжектиране към първичната (90 минути след началото на IE).
 • Оценка на късните действия на оператора за управление на аварии чрез пренастройване на помпа RX01 (специална аварийна помпа за захранваща вода) към резервоар RX02 (съдържа деминерализирана захранваща вода), когато нивото на резервоара RX01 е намалено до 0,5 m.

Предварителните резултати могат да бъдат намерени на Фигура 12 ÷ Фигура 14.