+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Мероприятия по енергийна ефективност на Административна сграда «Брегова помпена станция» – 20 KV


Обобщение

 • Период за изпълнение:
  Ноември 2018 – Май 2020
 • Стойност на договора:
  BGN 294 545.52
 • Партньори при изпълнение на проекта:
  Стромет 2004 ЕООД – гр. Козлодуй;
  АРТ – 07 ЕООД – гр. София;
  ГРОЗДАНОВ КОНСУЛТ ЕООД – гр. София;
  Клима Проект – АС ЕООД

Проект

Мероприятия по енергийна ефективност на Административна сграда «Брегова помпена станция» – 20 KV

Административната сграда на Бреговата помпена станция на АЕЦ е построена през 1974 година и се състои от две тела, в които се помещават административни офис-помещения, както и Блочен щит за управление на БПС 1 и БПС 2 и 3. Носещата конструкция на сградата е монолитна, с тухлени външни стени и стоманобетонни плочи и колони.

Предмет на задачата е и съществуваща работилница, изградена от сглобяеми стоманобетонни елементи.

 

Обхват на проекта

 • Изготвяне на работен проект по части Архитектура, СК, Енергийна ефективост, ПБЗ и ПБ с цел снижаване на енергийните разходи за поддържане на необходимата експлоатационна температура и температура на обитаване на административните помещения в сградата.
 • Доставка и входящ контрол на материали;
 • Изпълнение на СМР съгласно приетите от Възложителя проекти, включващи:
 • Демонтаж на съществуващи климатици, спусъци от гръмозащитната инстралация, осветителни тела, стоманени вертикални стълби за достъп, прозоречни первази, дограма, ламарини по бордовете на покрива;
 • Иззиждане на допълнителни пиластри съгласно архитектурния проект;
  Монтаж на термосистема от EPS и съответните необходими финишни слоеве;
 • Монтаж на стоманена носеща конструкция и пожароустойчиви сандвич-панели в зоната на трансформаторната площадка и в други зони съгласно изискванията на архитектурния проект;
 • Подмяна на съществуваща прозоречна дограма;
 • Топлоизолиране на стоманени съществуващи врати;
 • Монтаж на климатици и осветителни тела

Резултат

Подобрен температурен режим на сградата;
Осъвременен и освежен вид на фасадите.