+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Модернизация на турбинен агрегат TG3 с нова противоналегателна турбина в ТЕЦ София Изток

Overview

 • Employer:
  Toplofikacia sofia ead
 • Implementation period:
  february 2019 – june 2022

Проект

Модернизацията с нова противоналегателна турбина и генератор замества съществуващия турбинен агрегат TG 3 в ТЕЦ София Изток, изведен от експлоатация през 1999 г. Целта на модернизацията е да осигури основните топлинни натоварвания на топлоелектрическата централа (ТЕЦ), както и когенерацията на електричество през цялата година с цел повишаване на енергийната ефективност.

Парната турбина е от противоналегателен тип с топлообменник-кондензатор с контролирано извличане на пара 0,78 – 1,28 МРа за натоварванията на ТЕЦ. Ограничаващите летни топлинни натоварвания на топлофикационната система определят натоварването на турбината и нейната енергийна ефективност.

Турбината, генераторът и спомагателното оборудване са нови, базирани на най-съвременен дизайн, с висока ефективност и висока експлоатационна надеждност, с експлоатационен живот над 25 години.

Обхват на проекта

Главен изпълнител на Възложителя Топлофикация ЕАД е Сименс Енерджи ЕООД. GCR е подизпълнител на Siemens с цялостна отговорност за дизайна. По-специално, обхватът на проекта от страна на GCR включва:

 • Разработване на технически проект за части:
  • Машини и технологии;
  • Електрически;
  • I&C и автоматизация;
  • Гражданско инженерство и Строителство;
  • План за здравето и безопасността;
  • Пожарна безопасност;
  • Проектиране за организация и изпълнение на строителството;
  • План за управление на строителните отпадъци.
 • Разработване на работен проект, обхващащ всички изброени по-горе части.
 • Проектантски надзор и изпълнение на необходимите промени по време на СМР.
 • Проектантски надзор и изпълнение на необходимите промени по време на СМР.

Резултат

Техническа и работен проект са разработени, представени и приети от Възложителя. Продължават строително-монтажни работи и съпътстващ проектантски надзор.