+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Нова система за измерване на температура на ОЯГ в ХОГ


Обобщение

  • Възложител:
    АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД
  • период за изпълнение:
    Ноември 2021 – Ноември 2022
  • Бюджет:
    28 500 EUR
NPP Kozloduy

Обхват на проекта

Задачата включва проектиране и извършване на авторски надзор при изграждането на нова, независима от АСУ на ХОГ, система за измерване на температура и ниво в отсеци за приемане, презареждане и съхранение на ОЯГ в Хранилището за отработено гориво на АЕЦ Козлодуй.

АСУ = Автоматична система за управление
ОЯГ = Отработено ядрено гориво
ХОГ = Хранилище за отработено гориво