+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Реконструкция на дренажна помпена станция, район яз. Копринка


Обобщение

  • период за изпълнение:
    Фев 2022 – Май 2022
  • Бюджет:
    25 540 EUR

Обхват на проекта

Проектиране и реконструкция на дренажна помпена станция, район яз. Копринка.