+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

години история

експерти с дългогодишен опит

завършени проекти

текущи проекти

Сектори на Джи Си Ар АД


Ядрена енергия


Джи Си Ар АД е основана през 1995 година като доставчик на инженерингови услуги за ядрената енергийна индустрия. Този сектор остава основен фокус на нашия екип и до днес. Ние имаме практически опит и експертиза, които обхващат целия жизнен цикъл на един атомна електрическа централа (АЕЦ).

Конвенционална енергия


През годините Джи Си Ар АД разшири дейността си в областите на конвенционална и възобновяема енергия. Нашият екип има опит и експертиза в поддръжката на топло, водноелектрически и ВЕИ електроцентрали.

Енергийни решения
за бизнеса


Ние предлагаме съвременни решения за оптимизиране на енергийния баланс на консуматори на електричество, отопление и/или охлаждане с индустриални мащаби.

Услуги на Джи Си Ар АД


Управление на безопасността

Строителство до ключ

Проектиране и инженеринг

Консултантски услуги

Екип на Джи Си Ар АД


Ядрото на нашият екип е изградено от инженери, които са доказани професионалисти със значителен опит, задълбочени експертиза и широк поглед върху сродни дисциплини. Екипът ни притежава широки познания, които покриват целия спектър на технологиите за генериране на електричество – включително ядрени, конвенционални (термални), водноелектрически и от възобновяеми източници. Функционално, нашите експерти са специализирани в основните дисциплини инженеринг на машини и процеси, строителство на сгради и съоръжения, електропроектиране и проектиране контролни и измервателни прибори. Нашият екип има сериозен опит в прилагането на съвременни специализирани методи и софтуерни инструменти за анализ на крайните елементи, термо-хидравлични анализи и вероятностни анализи на безопаността, когато проектите го изискват. Като допълнение на основния екип ние поддържаме широка мрежа от специалисти от академичните среди, от държавни и различни частни институции. Когато е необходимо, ние използваме ресурсите от тази мрежа, за да разширим способностите на нашия проектен екип и да предоставим на нашите клиенти наи-добрата възможна експертиза за всеки конкретен проект.

Проекти на Джи Си Ар АД


Актуализация на вероятностен анализ на безопасността с разширяване на обхвата на анализа за 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй

Актуализация на вероятностен анализ на безопасността с разширяване на обхвата на анализа за 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй

Доставка на един комплект ЕМПС за аксиалния лагер на ХГ-1 във ВЕЦ „Момина Клисура“.

Доставка на един комплект ЕМПС за аксиалния лагер на ХГ-1 във ВЕЦ „Момина Клисура“.

Проект за подмяна на хидравличен амортисьор 5TQ40JOI

Проект за подмяна на хидравличен амортисьор 5TQ40JOI

Инженерни услуги и поддръжка по ОК на АЕЦ Гьосген: Усъвършенстване на модела TRACE-ККГ по проект ERNOS на АЕЦ Гьосген

Инженерни услуги и поддръжка по ОК на АЕЦ Гьосген: Усъвършенстване на модела TRACE-ККГ по проект ERNOS на АЕЦ Гьосген

Инженерни услуги и поддръжка по ОК на АЕЦ Гьосген: Усъвършенстване на модела TRACE-ККГ по проект ERNOS на АЕЦ Гьосген

Инженерни услуги и поддръжка по ОК на АЕЦ Гьосген: Усъвършенстване на модела TRACE-ККГ по проект ERNOS на АЕЦ Гьосген

Инженерни услуги и поддръжка по ОК: Подобряване на модела TRACE за АЕЦ Гьосген.

Инженерни услуги и поддръжка по ОК: Подобряване на модела TRACE за АЕЦ Гьосген.

Инженерни услуги и поддръжка по ОК на АЕЦ Гьосген: Разширяване на обхвата на приложимост на модела на TRACE на АЕЦ Гьосген за ниски нива на мощност

Инженерни услуги и поддръжка по ОК на АЕЦ Гьосген: Разширяване на обхвата на приложимост на модела на TRACE на АЕЦ Гьосген за ниски нива на мощност

Инженерни услуги и поддръжка по ОК на АЕЦ Гьосген: Усъвършенстване на модела TRACE-ККГ по проект ERNOS на АЕЦ Гьосген

Инженерни услуги и поддръжка по ОК на АЕЦ Гьосген: Усъвършенстване на модела TRACE-ККГ по проект ERNOS на АЕЦ Гьосген

Инженерни услуги и поддръжка по ОК на АЕЦ Гьосген: Усъвършенстване на модела TRACE-ККГ на АЕЦ Гьосген

Инженерни услуги и поддръжка по ОК на АЕЦ Гьосген: Усъвършенстване на модела TRACE-ККГ на АЕЦ Гьосген

Модернизация на турбинен агрегат TG3 с нова противоналегателна турбина в ТЕЦ София Изток

Модернизация на турбинен агрегат TG3 с нова противоналегателна турбина в ТЕЦ София Изток

Реконструкция на SS до 9_10GQ

Реконструкция на SS до 9_10GQ

Нов информационен център

Нов информационен център