+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

години история

експерти с дългогодишен опит

завършени проекти

текущи проекти

Сектори на Джи Си Ар АД


Ядрена енергия


Джи Си Ар АД е основана през 1995 година като доставчик на инженерингови услуги за ядрената енергийна индустрия. Този сектор остава основен фокус на нашия екип и до днес. Ние имаме практически опит и експертиза, които обхващат целия жизнен цикъл на един атомна електрическа централа (АЕЦ).

Конвенционална енергия


През годините Джи Си Ар АД разшири дейността си в областите на конвенционална и възобновяема енергия. Нашият екип има опит и експертиза в поддръжката на топло, водноелектрически и ВЕИ електроцентрали.

Енергийни решения
за бизнеса


Ние предлагаме съвременни решения за оптимизиране на енергийния баланс на консуматори на електричество, отопление и/или охлаждане с индустриални мащаби.

Услуги на Джи Си Ар АД


Управление на безопасността

Строителство до ключ

Проектиране и инженеринг

Консултантски услуги

Екип на Джи Си Ар АД


Ядрото на нашият екип е изградено от инженери, които са доказани професионалисти със значителен опит, задълбочени експертиза и широк поглед върху сродни дисциплини. Екипът ни притежава широки познания, които покриват целия спектър на технологиите за генериране на електричество – включително ядрени, конвенционални (термални), водноелектрически и от възобновяеми източници. Функционално, нашите експерти са специализирани в основните дисциплини инженеринг на машини и процеси, строителство на сгради и съоръжения, електропроектиране и проектиране контролни и измервателни прибори. Нашият екип има сериозен опит в прилагането на съвременни специализирани методи и софтуерни инструменти за анализ на крайните елементи, термо-хидравлични анализи и вероятностни анализи на безопаността, когато проектите го изискват. Като допълнение на основния екип ние поддържаме широка мрежа от специалисти от академичните среди, от държавни и различни частни институции. Когато е необходимо, ние използваме ресурсите от тази мрежа, за да разширим способностите на нашия проектен екип и да предоставим на нашите клиенти наи-добрата възможна експертиза за всеки конкретен проект.

Проекти на Джи Си Ар АД


Реконструкция на дренажна помпена станция, район яз. Копринка

Реконструкция на дренажна помпена станция, район яз. Копринка

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ С МОЩНОСТ 30 KW ЗА МСВ ЕНЕРДЖИ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ С МОЩНОСТ 30 KW ЗА МСВ ЕНЕРДЖИ

ПОКРИВНА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА С МОЩНОСТ 20 KWP – ГАРА БОВ

ПОКРИВНА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА С МОЩНОСТ 20 KWP – ГАРА БОВ

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична електрическа централа с мощност 66 kWp

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична електрическа централа с мощност 66 kWp

Актуализация на вероятностен анализ на безопасността с разширяване на обхвата на анализа за 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй

Актуализация на вероятностен анализ на безопасността с разширяване на обхвата на анализа за 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй

Доставка на един комплект ЕМПС за аксиалния лагер на ХГ-1 във ВЕЦ „Момина Клисура“.

Доставка на един комплект ЕМПС за аксиалния лагер на ХГ-1 във ВЕЦ „Момина Клисура“.

Проект за подмяна на хидравличен амортисьор 5TQ40JOI

Проект за подмяна на хидравличен амортисьор 5TQ40JOI

Инженерни услуги и поддръжка по ОК на АЕЦ Гьосген: Усъвършенстване на модела TRACE-ККГ по проект ERNOS на АЕЦ Гьосген

Инженерни услуги и поддръжка по ОК на АЕЦ Гьосген: Усъвършенстване на модела TRACE-ККГ по проект ERNOS на АЕЦ Гьосген

Инженерни услуги и поддръжка по ОК на АЕЦ Гьосген: Усъвършенстване на модела TRACE-ККГ по проект ERNOS на АЕЦ Гьосген

Инженерни услуги и поддръжка по ОК на АЕЦ Гьосген: Усъвършенстване на модела TRACE-ККГ по проект ERNOS на АЕЦ Гьосген

Инженерни услуги и поддръжка по ОК: Подобряване на модела TRACE за АЕЦ Гьосген.

Инженерни услуги и поддръжка по ОК: Подобряване на модела TRACE за АЕЦ Гьосген.

Инженерни услуги и поддръжка по ОК на АЕЦ Гьосген: Разширяване на обхвата на приложимост на модела на TRACE на АЕЦ Гьосген за ниски нива на мощност

Инженерни услуги и поддръжка по ОК на АЕЦ Гьосген: Разширяване на обхвата на приложимост на модела на TRACE на АЕЦ Гьосген за ниски нива на мощност

Инженерни услуги и поддръжка по ОК на АЕЦ Гьосген: Усъвършенстване на модела TRACE-ККГ по проект ERNOS на АЕЦ Гьосген

Инженерни услуги и поддръжка по ОК на АЕЦ Гьосген: Усъвършенстване на модела TRACE-ККГ по проект ERNOS на АЕЦ Гьосген