+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

години история

експерти с дългогодишен опит

завършени проекти

текущи проекти

Сектори на Джи Си Ар АД


Ядрена енергия


Джи Си Ар АД е основана през 1995 година като доставчик на инженерингови услуги за ядрената енергийна индустрия. Този сектор остава основен фокус на нашия екип и до днес. Ние имаме практически опит и експертиза, които обхващат целия жизнен цикъл на един атомна електрическа централа (АЕЦ).

Конвенционална енергия


През годините Джи Си Ар АД разшири дейността си в областите на конвенционална и възобновяема енергия. Нашият екип има опит и експертиза в поддръжката на топло, водноелектрически и ВЕИ електроцентрали.

Енергийни решения
за бизнеса


Ние предлагаме съвременни решения за оптимизиране на енергийния баланс на консуматори на електричество, отопление и/или охлаждане с индустриални мащаби.

Услуги на Джи Си Ар АД


Управление на безопасността

Строителство до ключ

Проектиране и инженеринг

Консултантски услуги

Екип на Джи Си Ар АД


Ядрото на нашият екип е изградено от инженери, които са доказани професионалисти със значителен опит, задълбочени експертиза и широк поглед върху сродни дисциплини. Екипът ни притежава широки познания, които покриват целия спектър на технологиите за генериране на електричество – включително ядрени, конвенционални (термални), водноелектрически и от възобновяеми източници. Функционално, нашите експерти са специализирани в основните дисциплини инженеринг на машини и процеси, строителство на сгради и съоръжения, електропроектиране и проектиране контролни и измервателни прибори. Нашият екип има сериозен опит в прилагането на съвременни специализирани методи и софтуерни инструменти за анализ на крайните елементи, термо-хидравлични анализи и вероятностни анализи на безопаността, когато проектите го изискват. Като допълнение на основния екип ние поддържаме широка мрежа от специалисти от академичните среди, от държавни и различни частни институции. Когато е необходимо, ние използваме ресурсите от тази мрежа, за да разширим способностите на нашия проектен екип и да предоставим на нашите клиенти наи-добрата възможна експертиза за всеки конкретен проект.

Проекти на Джи Си Ар АД


Модернизация на системите на АЗ/ПЗ, АРМ и АРОМ на 5 и 6 ЕБ

Модернизация на системите на АЗ/ПЗ, АРМ и АРОМ на 5 и 6 ЕБ

Реконструкция на спомагателни системи към 9GQ и 10GQ

Реконструкция на спомагателни системи към 9GQ и 10GQ

ФЕЦ Воден свят – Банкя

ФЕЦ Воден свят – Банкя

ОРУ 31,5kV подстанция Марица Изток

ОРУ 31,5kV подстанция Марица Изток

Язовир „Кричим“ – ремонт на напорен колектор за дренажна помпена станция ЯР „Въча“.

Язовир „Кричим“ – ремонт на напорен колектор за дренажна помпена станция ЯР „Въча“.

Разработване на ръководство за използване на ВАБ

Разработване на ръководство за използване на ВАБ

ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕМА: ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕМОНТ И ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕМОНТНОНЕПРИГОДНИ АРМАТУРИ

ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕМА: ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕМОНТ И ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕМОНТНОНЕПРИГОДНИ АРМАТУРИ

Услуги по изграждане ФЕЦ, Пловдив

Услуги по изграждане ФЕЦ, Пловдив

АЕЦ Козлодуй – Mодернизация на въртящи филтърни решетки от системите за очистване на дунавска вода

АЕЦ Козлодуй – Mодернизация на въртящи филтърни решетки от системите за очистване на дунавска вода

ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕМА: Подмяна на подземни тръбопроводи за техническа вода – отговорни потребители, група А от система QF на 5 и 6 блок

ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕМА: Подмяна на подземни тръбопроводи за техническа вода – отговорни потребители, група А от система QF на 5 и 6 блок

Ръководство използване източници на йонизиращо лъчение

Ръководство използване източници на йонизиращо лъчение

ПОКРИВНА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА С МОЩНОСТ 20 KWP – ГАРА БОВ

ПОКРИВНА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА С МОЩНОСТ 20 KWP – ГАРА БОВ