+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

години история

експерти с дългогодишен опит

завършени проекти

текущи проекти

Сектори на Джи Си Ар АД


Ядрена енергия


Джи Си Ар АД е основана през 1995 година като доставчик на инженерингови услуги за ядрената енергийна индустрия. Този сектор остава основен фокус на нашия екип и до днес. Ние имаме практически опит и експертиза, които обхващат целия жизнен цикъл на един атомна електрическа централа (АЕЦ).

Конвенционална енергия


През годините Джи Си Ар АД разшири дейността си в областите на конвенционална и възобновяема енергия. Нашият екип има опит и експертиза в поддръжката на топло, водноелектрически и ВЕИ електроцентрали.

Енергийни решения
за бизнеса


Ние предлагаме съвременни решения за оптимизиране на енергийния баланс на консуматори на електричество, отопление и/или охлаждане с индустриални мащаби.

Услуги на Джи Си Ар АД


Управление на безопасността

Строителство до ключ

Проектиране и инженеринг

Консултантски услуги

Екип на Джи Си Ар АД


Ядрото на нашият екип е изградено от инженери, които са доказани професионалисти със значителен опит, задълбочени експертиза и широк поглед върху сродни дисциплини. Екипът ни притежава широки познания, които покриват целия спектър на технологиите за генериране на електричество – включително ядрени, конвенционални (термални), водноелектрически и от възобновяеми източници. Функционално, нашите експерти са специализирани в основните дисциплини инженеринг на машини и процеси, строителство на сгради и съоръжения, електропроектиране и проектиране контролни и измервателни прибори. Нашият екип има сериозен опит в прилагането на съвременни специализирани методи и софтуерни инструменти за анализ на крайните елементи, термо-хидравлични анализи и вероятностни анализи на безопаността, когато проектите го изискват. Като допълнение на основния екип ние поддържаме широка мрежа от специалисти от академичните среди, от държавни и различни частни институции. Когато е необходимо, ние използваме ресурсите от тази мрежа, за да разширим способностите на нашия проектен екип и да предоставим на нашите клиенти наи-добрата възможна експертиза за всеки конкретен проект.

Проекти на Джи Си Ар АД


Актуализиране ръководство за разработване на ВАБ

Актуализиране ръководство за разработване на ВАБ

Проектантски услуги във връзка с модернизиране на боромери на енергоблокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“

Проектантски услуги във връзка с модернизиране на боромери на енергоблокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“

Реконструкция на задвижването на таблени затвори на основен изпускател на язовир „Въча“

Реконструкция на задвижването на таблени затвори на основен изпускател на язовир „Въча“

Модернизация на системите на АЗ/ПЗ, АРМ и АРОМ на 5 и 6 ЕБ

Модернизация на системите на АЗ/ПЗ, АРМ и АРОМ на 5 и 6 ЕБ

Реконструкция на спомагателни системи към 9GQ и 10GQ

Реконструкция на спомагателни системи към 9GQ и 10GQ

ФЕЦ Воден свят – Банкя

ФЕЦ Воден свят – Банкя

Проектиране, доставка и монтаж на тръби от неръждаема стомана от СТ1 И СТ2 до Долни водни кули, ПАВЕЦ ЧАИРА

Проектиране, доставка и монтаж на тръби от неръждаема стомана от СТ1 И СТ2 до Долни водни кули, ПАВЕЦ ЧАИРА

ОРУ 31,5kV подстанция Марица Изток

ОРУ 31,5kV подстанция Марица Изток

Язовир „Кричим“ – ремонт на напорен колектор за дренажна помпена станция ЯР „Въча“.

Язовир „Кричим“ – ремонт на напорен колектор за дренажна помпена станция ЯР „Въча“.

Разработване на ръководство за използване на ВАБ

Разработване на ръководство за използване на ВАБ

ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕМА: ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕМОНТ И ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕМОНТНОНЕПРИГОДНИ АРМАТУРИ

ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕМА: ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕМОНТ И ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕМОНТНОНЕПРИГОДНИ АРМАТУРИ

Услуги по изграждане ФЕЦ, Пловдив

Услуги по изграждане ФЕЦ, Пловдив