+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

КОИ СМЕ НИЕ?

За компанията

„Джи Си Ар“ АД е българска инженерна компания, която специализира в предоставянето на анализи, управленски и проектантски решения за енергетиката и индустрията. Компанията е основана през 1995 г. в София като смесено дружество между Риск Инженеринг ООД от България и американската инженерингова фирма Gilbert Commonwealth International Ltd. с цел по-добро обслужване на местния пазар за технически консултации. Редица трансформации през годините кулминират в края на 2016 г., когато „Джи Си Ар“ става собственост на д-р инж. Богомил Манчев – международно признат експерт в ядрената енергетика, съосновател и дългогодишен ръководител на „Риск инженеринг“ АД. Ключовият инженерен екип с богат опит и висока квалификация, заедно с който д-р инж. Манчев е развивал „Риск Инженеринг“ до онзи момент, се прехвърля в „Джи Си Ар“ скоро след това.

Днес „Джи Си Ар“ е сред водещите български доставчици на инженерингови и научно-технически консултантски услуги в енергийния сектор. Екипът ни е съставен от експерти с висока квалификация и голям брой завършени проекти зад гърба си. Нашите експерти имат опит във всички области на енергетиката – ядрена, конвенционала, възобновяема – както и енергоспестяващите технологии. Фирмата предлага широка гама от услуги, с фокус върху оценката и управлението на безопасността в ядрения сектор.

Управление


„Джи Си Ар“ АД е акционерно дружество, което се управлява от Съвет на директорите. Ръководна роля в Съвета на директорите има Изпълнителният директор, д-р инж. Богомил Манчев.Той едновременно генерира стратегическата визия за развитието на компанията и следи за изпълнението на поставените бизнес цели.

Д-р инж. Богомил Манчев е роден в София на 31.12.1957 г. Завършва специалност Топло-ядрена енергетика във Висшия машинно-електротехнически институт в София (днешния Технически университет). На 1.12.1984 г. постъпва на работа в АЕЦ Козлодуй. Започва като оператор на 1-ви блок. Бързо израства до най-отговорната оперативна позиция Дежурен инженер на блок. От тази длъжност има водеща роля в предизвикателните и уникални за България до този момент дейности по въвеждането в експлоатация на 5-ти и 6-ти енергоблокове. Работи и на изследователския ядрен реактор в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) към БАН. Завършва следдипломна квалификация по Експертни системи и изкуствен интелект. През 2001 г. защитава докторска дисертация на тема „Надеждностни характеристики на системи, важни за безопасността на реактори ВВЕР 1000“.

През 1992 г. заедно с колеги започва да развива частен бизнес в сферата на анализите на безопасността. Компаниите, които д-р инж. Манчев ръководи се доказват като достойни конкуренти на водещите западни лидери в областта на ядрената енергетика и са ключова част от най-значимите проекти у нас, включително модернизацията на АЕЦ Козлодуй и изграждането на АЕЦ Белене. Д-р инж. Манчев е председател на Българския Атомен Форум (Булатом), неправителствената организация на българската ядрена индустрия.

Членство


Club 9000

Клиенти


Партньори