+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Политика за конфиденциалност

Последна актуализация: 07/10/2021

Настоящата Политика за защита на личните данни описва нашите политики и процедури за събиране, използване и оповестяване на Вашата информация, когато използвате Уебсайта и Ви информира за Вашите права за поверителност и как законът Ви защитава.

Ние използваме Вашите лични данни, за предоставяне и подобряване съдържанието на Уебсайта. Използвайки Уебсайта, Вие се съгласявате със събирането и използването на информация в съответствие с тази Политика за защита на личните данни.

Тълкуване и определения

Тълкуване

Думите, с начална главна буква, имат значения, определени при следните условия. Следващите определения имат едно и също значение, независимо дали са употребени в единствено или множествено число. Следващите определения имат едно и също значение, независимо дали са употребени в единствено или множествено число.

Дефиниции

За целите на настоящата Политика за защита на личните данни:

 • Акаунтозначава уникален профил, създаден за Вас за достъп до нашата услуга или части от нашата услуга.
 • Дружеството(наричано „Дружеството“, „Ние“, „Нас“ или „Нашата“ в това Споразумение) се отнася за Джи Си Ар АД, ул. Вихрен 10, София 1618.
 • Бисквиткитеса малки файлове, които се качват на Вашия компютър, мобилно устройство или всяко друго устройство през уебсайта, които съдържат подробности за Вашата история на разглеждане на този уебсайт сред многобройните му приложения.
 • Странаозначава България
 • Устройствоозначава всяко устройство, което има достъп до уебсайта, като например компютър, мобилен телефон или цифров таблет.
 • Лични данни са всяка информация, която се отнася до идентифицираното или подлежащо на идентифициране физическо лице.
 • Услугатасе отнася за този уебсайт.
 • • Доставчик на услуги означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на Дружеството. Отнася се до дружества на трета страна, или физически лица, наети от Дружеството, за реализиране на Уебсайта, предоставяне на Уебсайта от името на Дружеството, за извършване на услуги, свързани с Уебсайта, или за съдействие на Дружеството при анализиране на начина, по който Уебсайтът се използва.
 • Данни за потреблението си отнася до данни, събирани автоматично, генерирани или от използването на уебсайта или от самата инфраструктура на уебсайта (например продължителността на посещението на страницата).
 • Уебсайтозначава Джи Си Ар АД, с достъп от www.gcr.bg
 • Вие– означава физическото лице, което посещава или използва уебсайта, или дружеството, или друго юридическо лице, от името на което това лице посещава или използва уебсайта, според случая.

Събиране и използване на вашите лични данни

Видове събрани данни

Лични данни

Докато използвате нашата услуга, ние може да ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да се използва за връзка с вас или за идентифицирането ви. Личната информация може да включва, но не само:

 • • Имейл адрес
 • Име и фамилия
 • Потребителски данни

Потребителски данни

Данни, свързани с използването

Данните за използването се събират автоматично при използване на уебсайта. Данните, свързани с използването могат да включват информация като адреса на интернет протокола на Вашето устройство (т.е. IP адрес), тип браузър, версия на браузъра, страниците на нашата услуга, които посещавате, часа и датата на Вашето посещение, времето, прекарано на тези страници, идентификатори на уникално устройство и други диагностични данни.

Когато влезете в уебсайта от или чрез мобилно устройство, ние може да събираме определена информация автоматично, включително, но не само, типа на мобилното устройство, което използвате, уникалния идентификационен номер на вашето мобилно устройство, IP адреса на вашето мобилно устройство, операционната система на вашето мобилно устройство, типа на мобилния интернет браузър, който използвате, уникални идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Също така може да събираме информация, която Вашият браузър изпраща всеки път, когато посещавате нашата Услуга или когато влизате в достъп до Уебсайта от или чрез мобилно устройство.

Технологии за проследяване и бисквитки

Ние използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме активността в нашата услуга и да съхраняваме определена информация. Използваните технологии за проследяване са сигнализатори, тагове и скриптове за събиране и проследяване на информация и за подобряване и анализиране на нашата услуга. Технологиите, които използваме, могат да включват:

 • Бисквитки или браузър бисквитки. Бисквитката е малък файл, качен на Вашето устройство. Можете да инструктирате Вашия браузър да откаже всички бисквитки или да посочи кога се изпраща бисквитка. Въпреки това, ако не приемате бисквитките, е възможно да не може да използвате някои части от нашата услуга. Освен ако не сте променили настройките на браузъра си така, че да отказва бисквитки, нашата услуга може да използва бисквитки.
 • Флаш бисквитки. Определени функции на нашата Услуга може да използват локално съхранени обекти (или Флаш бисквитки), за да събират и съхраняват информация за Вашите предпочитания или Вашата активност в нашата Услуга. Флаш бисквитките не се управляват от същите настройки на браузъра като тези, използвани за браузър бисквитките. За повече информация за това как можете да изтриете Флаш бисквитките, моля, прочетете „Къде мога да променя настройките за деактивиране или изтриване на локални споделени обекти?“ достъпно на https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Уеб сигнализатори. Някои раздели от нашата Услуга и нашите имейли е възможно да съдържат малки електронни файлове, известни като уеб маяци/сигнализатори (наричани още празни GIF-изображения, пикселни тагове и еднопикселни GIF-изображения), които позволяват на Дружеството, например, да брои потребителите, които са посетили тези страници или отвори имейл и за други свързани статистически данни за уебсайта (например записване на популярността на определен раздел и проверка на целостта на системата и сървъра).

Бисквитките могат да бъдат „постоянни“ или „сесийни“ (временни) бисквитки. Постоянните бисквитки остават на Вашия персонален компютър или мобилно устройство, когато сте офлайн, докато сесийните бисквитки се изтриват веднага щом затворите своя уеб браузър. Научете повече за бисквитките: Бисквитки: Какво правят те?

Ние използваме както сесийни, така и постоянни бисквитки за целите, посочени по-долу:

 • Тип на Необходимите/основните бисквитки: Сесийни бисквитки Администрирано от: Нас Предназначение: Тези бисквитки са от съществено значение, за да Ви предоставим услугите, достъпни през Уебсайта и да Ви дадем възможност да използвате някои от неговите функции. Те помагат за удостоверяване на автентичността на потребителите и предотвратяване на измамно използване на потребителски акаунти. Без тези бисквитки, услугите, които сте поискали, не могат да бъдат предоставени и ние използваме тези бисквитки само, за да Ви предоставим тези услуги.
 • Политика за бисквитки / Бисквитки за приемане на уведомяване Тип: Постоянни бисквитки Администрирано от: Нас Предназначение: Тези бисквитки определят дали потребителите са приели използването на бисквитки на уебсайта.
 • Функционален тип на бисквитките: Постоянни бисквитки Администрирано от: Нас Предназначение: Тези бисквитки ни позволяват да запомним изборите, които правите, когато използвате уебсайта, като например запомняне на вашите данни за вход или предпочитание за език. Целта на тези бисквитки е да Ви осигурят повече опит и да не Ви се налага да въвеждате отново предпочитанията си всеки път, когато използвате Уебсайта.

За повече информация относно бисквитките, които използваме, и вашия избор по отношение на бисквитките, моля, посетете нашата Политика за бисквитки или раздела за бисквитки в нашата Политика за защита на личните данни.

Използване на Вашите лични данни

Дружеството може да използва Лични данни за следните цели:

 • За предоставяне и поддържане на нашата Услуга, включително за контрол на използването на нашата Услуга.
 • За управление на вашия акаунт: за управление на регистрацията си като потребител на уебсайта. Предоставените от вас лични данни могат да ви дадат достъп до различни възможности на уебсайта, които са достъпни за вас като регистриран потребител.
 • За изпълнение на договор: разработване, спазване и изпълнение на договор за доставка на продукти, елементи или услуги, които сте закупили, или на всеки друг договор с нас през Уебсайта.
 • За връзка с Вас: За връзка с Вас по имейл, телефон, SMS или други еквивалентни форми на електронна комуникация, като push-нотификации, получени чрез приложение на мобилното устройство, относно актуализации или информативни съобщения, свързани с функциите, продуктите или договорените услуги, включително актуализациите за защита, когато е необходимо или уместно за прилагането им.
 • За да Ви предоставяме новини, специални оферти и обща информация за други стоки, услуги и събития, които предлагаме и са подобни на тези, които вече сте закупили или за които сте направили запитване, освен ако не сте избрали да не получавате такава информация.
 • За управление на вашите заявки: За да разгледаме и обработим вашите заявки към нас.
 • За бизнес трансфери: Можем да използваме Вашата информация, за оценка или сливане, продажба, преструктуриране, реорганизация, прекратяване или друга продажба или прехвърляне на някои или всички наши активи, независимо дали като действащо предприятие или като част от несъстоятелност, ликвидация или подобна процедура, при която личните данни, съхранявани от нас за потребителите на нашите услуги, са сред прехвърлените активи.
 • За други цели: Възможно е да използваме Вашата информация за други цели, като анализ на данни, определяне на потребителските тенденции, определяне на ефективността на нашите промоционални кампании и за оценка и подобряване на нашата услуга, продукти, обслужване, маркетинг и вашия опит.

Може да споделим Вашата лична информация в следните случаи:

 • С Доставчици на услуги: Може да споделяме Вашата лична информация с доставчиците на услуги, с цел разглеждане и анализ на използването на нашата услуга, и за да се свържат с Вас.
 • За бизнес трансфери: Може да споделяме или предаваме Вашата лична информация на друго дружество във връзка с или по време на преговори за сливане, продажба на активи на Дружеството, финансиране или придобиване нашия бизнес изцяло или частично.
 • С филиалите: Може да споделяме Вашата информация с нашите филиали, като в този случай ще изискваме от тези филиали да спазват тази Политика за защита на личните данни. Филиали включва нашето дружество-майка и всяко друго дъщерно дружество, партньори в съвместно предприятие или други дружества, които управляваме или които са под общ контрол с нас.
 • С бизнес партньори: Може да споделяме Вашата информация с нашите бизнес партньори, за да Ви предложим определени продукти, услуги или промоции.
 • С други потребители: когато споделяте лична информация или по друг начин взаимодействате с други потребители в публичните сектори, тази информация може да бъде видяна от всички потребители и може да се разпространи до всеки.
 • С Ваше съгласие: Можем да разкрием Вашата лична информация за каквато и да е друга цел с Ваше съгласие.

Съхранение на Вашите лични данни

Дружеството ще съхранява Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в настоящата Политика за защита на личните данни. Ние ще съхраняваме и използваме Вашите лични данни до степента, необходима за спазване на нашите законови задължения (например, ако от нас се изисква да съхраним вашите данни, за да спазваме приложимите закони), за разрешаване на спорове и прилагане на нашите правни споразумения и политики.

Дружеството също така ще съхранява потребителските данни за вътрешен анализ. Потребителските данни обикновено се съхраняват за по-кратък период от време, освен когато тези данни се използват за повишаване на сигурността или за подобряване на функционалността на Нашата услуга, или когато сме правно задължени да съхраняваме тези данни за по-дълги периоди от време.

Трансфер на Вашите лични данни

Вашата информация, включително личните данни, се обработва в оперативните офиси на Дружеството и на всички други места, където се намират страните, участващи в обработката на данните. Това означава, че тази информация може да бъде прехвърлена на — и поддържана на — компютри, намиращи се извън вашия щат, провинция, държава или друга държавна юрисдикция, където законите за защита на данните може да се различават от тези във вашия регион.

Вашето съгласие с тази Политика за защита на личните данни, последвано от предоставяне от вас на такава информация, представлява Вашето съгласие за това прехвърляне.

Дружеството ще предприеме всички оправдано необходими стъпки, за да гарантира, че Вашите данни се третират сигурно и в съответствие с настоящата Политика за защита на личните данни и няма да се извърши прехвърляне на Вашите лични данни към организация или държава, освен ако няма въведен адекватен контрол, включително мерки за защита на Вашите данни и друга лична информация.

Оповестяване на Вашите лични данни

Търговски сделки

Ако Дружеството участва в сливане, придобиване или продажба на активи, Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени. Ние ще ви уведомим, преди Вашите лични данни да бъдат прехвърлени и станат предмет на различна Политика за защита на личните данни.

Прилагане на законодателството

При определени обстоятелства от Дружеството може да се изиска разкриване на Вашите лични данни, ако това се изисква от закона или в отговор на обосновано искане от държавните органи (например съд или държавни органи).

Други правни изисквания

Дружеството може да оповести Вашите лични данни при добросъвестното предположение, че такова действие е необходимо за:

 • Спазване на правно задължение
 • Защитаване и отстояване на правата или собствеността на Дружеството
 • Предотвратяване или разследване на възможни неправомерни действия във връзка с уебсайта
 • Защита на личната безопасност на потребителите на уебсайта или на обществеността
 • Защита срещу юридическа отговорност

Сигурност на Вашите лични данни

Сигурността на Вашите лични данни е важна за нас, но помнете, че нито един метод за предаване през Интернет или метод за електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на Вашите лични данни, ние не можем да гарантираме тяхната абсолютна сигурност.

Неприкосновеност на личния живот на децата

Нашата услуга не е насочена към лица на възраст под 13 години. Ние не осъществяваме съзнателно събиране на лична информация от лица под 13-годишна възраст. Ако Вие сте родител или настойник и знаете, че Вашето дете ни е предоставило лични данни, моля, свържете се с нас. Ако разберем, че сме събрали лични данни от лице под 13 години без проверка на съгласието на родителите, ние предприемаме стъпки за премахване на тази информация от нашите сървъри.

Ако трябва да разчитаме на съгласието като правно основание за обработка на вашата информация и вашата страна изисква съгласие от родител, ние може да изискаме съгласието на вашия родител, преди да събираме и използваме тази информация.

Връзка към други уебсайтове

Нашата услуга може да съдържа линкове към други уебсайтове, които не се управляват от нас. Ако кликнете върху връзка към трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Настоятелно препоръчваме да прегледате Политиката за защита на личните данни на всеки сайт, който посещавате.

Нямаме контрол върху и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за защита на личните данни или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни.

Промени в тази политика за защита на личните данни

Възможно е периодично да актуализираме нашата политика за защита на личните данни. Ще Ви уведомим за всяка една промяна, като публикуваме новата Политика за защита на личните данни на тази страница.

Ще Ви уведомим по имейл и/или с ясно забележимо съобщение за Нашата услуга, преди промяната да влезе в сила и ще актуализираме датата на „Последна актуализация“ в горната част на тази Политика за защита на личните данни.

Препоръчваме ви периодично да преглеждате за промени тази Политика за защита на личните данни. Промените в тази Политика за защита на личните данни влизат в сила, когато са публикувани на тази страница.

Контакти

Ако имате някакви въпроси относно тази Политика за защита на личните данни, можете да се свържете с нас:

 • По имейл: gdpr@gcr.bg