+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

КОИ СМЕ НИЕ?

политики и сертификати

Джи Си Ар АД е внедрила Интегрирана система за управление (IMS), която управлява дейността на компанията по начин, който гарантира качествено изпълнение на нашите проекти, в среда, която гарантира здравето и безопасността на нашия персонал, като същевременно управлява отговорно въздействието на нашата работа върху околната среда. Интегрирана система за управление (IMS) на Джи Си Ар АД също така управлява информационната сигурност в нашите проекти и ангажимента на компанията винаги да действа по социално отговорен начин. И накрая, Джи Си Ар напълно покрива изискванията на Общия регламент на ЕС за защита на данните (GDPR).

Джи Си Ар АД избра да сертифицира своя IMS в съответствие с приложимите международно признати стандарти на Международната организация по стандартизация (ISO) и Института за социална отговорност (SAI). Това гарантира съответствието на нашата IMS с най-високите професионални стандарти в световен мащаб – това вдъхва доверие на нашите партньори и други заинтересовани страни.

качество


Интегрираната система за управление (IMS) на Джи Си Ар АД е сертифицирана по ISO 9001:2015. Прочетете нашата Политика по качеството и да видите нашия сертификат на EN и BG език.

Здравословни и безопасни условия на труд


Интегрираната система за управление (IMS) на Джи Си Ар АД е сертифицирана по ISO 45001:2018. Тук можете да прочетете нашата Политика по Здравословни и безопасни условия на труд и да видите нашия сертификат на EN и BG език.

Въздействие върху околната среда


Интегрираната система за управление (IMS) на Джи Си Ар АД отговаря на стандарта ISO 14001:2015. Тук можете да прочетете нашата Политика за Въздействие върху околната среда и да видите нашия сертификат на EN and BG език.

Информационна сигурност


Интегрираната система за управление (IMS) на Джи Си Ар АД е серифицирана по ISO 27001:2013. Тук можете да прочетете нашата Политика по Информационна сигурност и да видите нашия сертификат на EN и BG език.

Социална отговорност


Интегрираната система за управление (IMS) на Джи Си Ар АД е сертифицирана по SA 8000:2014. Тук можете да прочетете тук нашата Политика за Социална отговорности да видите нашия сертификат на EN език.

GDPR


Джи Си Ар АД се спазва изцяло GDPR при своята дейност. Тук можете да прочетете нашата Политика за защита на личните данни на EN и BG език.