+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

КОИ СМЕ НИЕ?

политики и сертификати

Джи Си Ар АД е внедрила Интегрирана система за управление (IMS), която управлява дейността на компанията по начин, който гарантира качествено изпълнение на нашите проекти, в среда, която гарантира здравето и безопасността на нашия персонал, като същевременно управлява отговорно въздействието на нашата работа върху околната среда. Интегрирана система за управление (IMS) на Джи Си Ар АД също така управлява информационната сигурност в нашите проекти и ангажимента на компанията винаги да действа по социално отговорен начин. И накрая, Джи Си Ар напълно покрива изискванията на Общия регламент на ЕС за защита на данните (GDPR).

Джи Си Ар АД избра да сертифицира своя IMS в съответствие с приложимите международно признати стандарти на Международната организация по стандартизация (ISO) и Института за социална отговорност (SAI). Това гарантира съответствието на нашата IMS с най-високите професионални стандарти в световен мащаб – това вдъхва доверие на нашите партньори и други заинтересовани страни.

качество


Интегрираната система за управление (IMS) на Джи Си Ар АД е сертифицирана по ISO 9001:2015. Прочетете нашата Политика по качеството и да видите нашия сертификат на EN и BG език.

Здравословни и безопасни условия на труд


Интегрираната система за управление (IMS) на Джи Си Ар АД е сертифицирана по ISO 45001:2018. Тук можете да прочетете нашата Политика по Здравословни и безопасни условия на труд и да видите нашия сертификат на EN и BG език.

Въздействие върху околната среда


Интегрираната система за управление (IMS) на Джи Си Ар АД отговаря на стандарта ISO 14001:2015. Тук можете да прочетете нашата Политика за Въздействие върху околната среда и да видите нашия сертификат на EN and BG език.

Информационна сигурност


Интегрираната система за управление (IMS) на Джи Си Ар АД е серифицирана по ISO 27001:2013. Тук можете да прочетете нашата Политика по Информационна сигурност и да видите нашия сертификат на EN и BG език.

Социална отговорност


Интегрираната система за управление (IMS) на Джи Си Ар АД е сертифицирана по SA 8000:2014. Тук можете да прочетете нашата Политика за социална отговорност и да видите нашия сертификат на EN и BG език.

GDPR


Джи Си Ар АД се спазва изцяло GDPR при своята дейност. Тук можете да прочетете нашата Политика за защита на личните данни на BG език.