+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Усъвършенстване на симулатор с пълен обхват на симулация и макет на блочния щит за управление на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД блок 6 с актуален модел на системата за вътрешно-реакторен контрол (СВРК).

Усъвършенстване на симулатор с пълен обхват на симулация и макет на блочния щит за управление на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД блок 6 с актуален модел на системата за вътрешно-реакторен контрол (СВРК). Обобщение период за изпълнение:Февруари 2018 – Септември2018 Бюджет:451...