+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Актуализиране на моделите на електрическата система и генератора на симулатор с макет на блочния щит за управление блок 6 на АЕЦ Козлодуй.

Актуализиране на моделите на електрическата система и генератора на симулатор с макет на блочния щит за управление блок 6 на АЕЦ Козлодуй. Обобщение период за изпълнение:Август 2018 – Януари 2021 Стойност на договора: BGN 330 000 Проект Актуализиране на моделите...