+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Работен проект за монтаж на Петерсонова бобина към страна 20kV на тринамотъчните трансформатори СТ 101 и СТ 102 в ОРУ на ВЕЦ „Девин“.

Работен проект за монтаж на Петерсонова бобина към страна 20kV на тринамотъчните трансформатори СТ 101 и СТ 102 в ОРУ на ВЕЦ „Девин“. Обобщение период за изпълнение: Януари 2019 – Август 2019 Бюджет: 6 400 EUR Обект ВЕЦ „Девин“ е разположена в близост до град...