+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Модернизация на турбинен агрегат TG3 с нова противоналегателна турбина в ТЕЦ София Изток

Модернизация на турбинен агрегат TG3 с нова противоналегателна турбина в ТЕЦ София Изток Обобщение Възложител:Топлофикация София ЕАД Период за изпълнение:Февруари 2019 – юни 2022 Проект Модернизацията с нова противоналегателна турбина и генератор замества...