+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Реконструкция на съществуващата хидроавтоматика на сферичен шибър DN 400, PN 30.

Реконструкция на съществуващата хидроавтоматика на сферичен шибър DN 400, PN 30 във ВЕЦ Мала Църква Обобщение период за изпълнение: януари 2020 – юли 2020 Бюджет: 27 500 BGN Партньори: Еврофлуид Хидравлик България ООД – гр.Казанлък Обект ВЕЦ Мала Църква е...