+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Инженерни услуги и поддръжка по ОК на АЕЦ Гьосген: Усъвършенстване на модела TRACE-ККГ по проект ERNOS на АЕЦ Гьосген

Инженерни услуги и поддръжка по ОК: Подобряване на модела TRACE за АЕЦ Гьосген. Обобщение Възложител: Kernkraftwerk Gösgen (Gösgen NPP), Швейцария период за изпълнение:Септември 2020 – Продължава Стойост на договора:119 697 BGN Проект Инженерни услуги и...