+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ С МОЩНОСТ 30 KW ЗА МСВ ЕНЕРДЖИ

Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фотоволтаични инсталации с мощност 30 kW за МСВ ЕНЕРДЖИ Проектът включва проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на покривни фотоволтаични инсталации с мощност 30 kW. Обобщение период за...