+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Модернизация TXS на ДГС

Модернизация TXS на ДГС Обобщение Възложител:АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД период за изпълнение:Януари 2022 – декември 2024 Бюджет:18 381 000 EUR Обхват на проекта Техническо обслужване на системи и оборудване – произведени, доставени и инсталирани от...