+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Експертиза на избрани части от работен проект “Апаратура за контрол на неутронния поток АКНП-39Р“

Експертиза на избрани части от работен проект “Апаратура за контрол на неутронния поток АКНП-39Р“ Обобщение Възложител:АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ период за изпълнение:Февруари 2022 – Април 2022 Бюджет:15 300 EUR Обхват на проекта Експертизата обхваща проверка...