+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Язовир „Кричим“ – ремонт на напорен колектор за дренажна помпена станция ЯР „Въча“.

Язовир „Кричим“ – ремонт на напорен колектор за дренажна помпена станция ЯР „Въча“ Обобщение Възложител:НЕК ЕАД период за изпълнение:Март 2023 – Май 2023 Бюджет:45 995 EUR Обект Язовир „Кричим“ е най-долното стъпало на енергийната каскада „Доспат –...