+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Реконструкция на задвижването на таблени затвори на основен изпускател на язовир „Въча“

Реконструкция на задвижването на таблени затвори на основен изпускател на язовир „Въча“ Обобщение Възложител:НЕК ЕАД период за изпълнение:Септември 2023 – Декември 2023 Бюджет:766 900 EUR Обхват на проекта Реконструкцията на задвижването на таблените...