+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Подмяна на помпи KV01MP01/02/03, помпа HS55MP03, помпи KV30MP01/02 и газодувки RD05WF01/02 в ХОГ

Подмяна на помпи KV01MP01/02/03, помпа HS55MP03, помпи KV30MP01/02 и газодувки RD05WF01/02 в Хранилище за отработено гориво Обобщение Възложител: Kozloduy NPP EAD Период на изпълнение: юни 2018 – септември 2019 Проект В обхвата на Договор 388000001/18.05.2018 г....