+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Проектиране, доставка и монтаж на топлообменник за силов трансформатор 10 MVA във ВЕЦ Росица 2

Проектиране, доставка и монтаж на топлообменник за силов трансформатор 10 MVA във ВЕЦ Росица 2 Обобщение период за изпълнение: Септември 2018 – Март 2019 Бюджет: 25 600 EUR Партньори: OM EOOД, София, България Възложител НЕК ЕАД е собственик на 30...