+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Реконструкция на В и К в Централна алармена станция (ЦАС)

Реконструкция на В и К в Централна алармена станция (ЦАС) Обобщение Възложител:АЕЦ Козлодуй ЕАД Период за изпълнение:ННоември 2018 – Oктомври 2019 Стойност на договора: BGN 52 733.31 Партньори при изпълнение на проекта:Стромет 2004“ ЕООД – гр. КозлодуйАРТ...