+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Мероприятия по енергийна ефективност на Административна сграда «Брегова помпена станция» – 20 KV

Мероприятия по енергийна ефективност на Административна сграда «Брегова помпена станция» – 20 KV Обобщение Период за изпълнение:Ноември 2018 – Май 2020 Стойност на договора: BGN 294 545.52 Партньори при изпълнение на проекта:Стромет 2004 ЕООД – гр....