+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Advance Power Solution (SAI) – Съвместна работа по проекти на SAI с използването на платформата EPLAN.

Advance Power Solution (SAI) – Съвместна работа по проекти на SAI с използването на платформата EPLAN. Обобщение период за изпълнение:Януари 2018 – Декември 2019 Бюджет:… EUR Проект Advance Power Solution (SAI) – Съвместна работа по проекти на SAI с...