+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Стипендиантска програма за Бакалаври

май 23, 2023

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА ЗА БАКАЛАВРИ

Условия за кандидатстване

 1. Студент, записан в редовна или платена форма на обучение на бакалавърска програма на Технически университет – гр. София по специалност:
  • Топлоенергетика и Ядрена енергетика
 2. Средният успех от завършен семестър следва да бъде не по-нисък от 4.50, а за кандидати след първия семестър на бакалавърска програма, средният успех от завършения семестър да не е по-нисък от 4.00.
 3. Студентът да е на възраст до 30 години.
 4. Студентът да не е служител на „Джи Си Ар“ АД.

Условия за поддържане на стипендията

Средният успех на одобрения кандидат не трябва да е по-нисък от 4.50 за всеки завършен семестър.

Програмата осигурява

 1. При държавна поръчка, стипендия в размер на 1,700 лева на семестър, платима до завършване на бакалавърската степен при изпълнение на условията за поддържане на стипендията.
 2. При платена поръчка, заплащане на семестриалната такса (в размер на 1,700 лева) до завършване на бакалавърска степен при изпълнение на условията за поддържане на стипендията.
 3. Възможност за писане на дипломна работа: помощ при избор на тема, консултации с експерти в областта на избраната тема и софтуерно осигуряване.
 4. Възможност за стаж по специалността по време на обучението.
 5. Договор за работа по специалността след завършване на магистърската степен и възможност за кариерно развитие в една водещите инженерни компании в България.

Документи за кандидатстване

 1. Мотивационно писмо за кандидатстване по програмата, за развитие в съответната област, интереси и извънучебни дейности/ проекти и професионален опит.
 2. Уверение от Технически университет – гр. София, че за текущата учебна година студентът е записан редовна форма за обучение в една от посочените магистърски програми.

Изпратете своята кандидатура

  ----------------------------


  ----------------------------