+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Стипендиантска програма за Бакалаври

май 23, 2023

Условия за кандидатстване

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА ЗА БАКАЛАВРИ

 1. Студент, записан в редовна форма на обучение държавна или платена поръчка на магистърска програма (или изравнителния курс) на Технически университет – гр. София по специалности:
  • Ядрена енергетика
  • Топло енергетика
 2. Средният успех от завършен семестър следва да бъде не по-нисък от 4.50, а за кандидати след първия семестър на бакалавърска програма, средният успех от завършения семестър да не е по-нисък от 4.00.
 3. Студентът да е на възраст до 30 години.
 4. Студентът да не е служител на „Джи Си Ар“ АД.

Условия за поддържане на стипендията

Средният успех на одобрения кандидат не трябва да е по-нисък от 4.50 за всеки завършен семестър.

Програмата осигурява

 1. При държавна поръчка, стипендия в размер на 1700 лв. за семестър, платима до завършване на бакалавърската степен при изпълнение на условията за поддържане на стипендията.
 2. При платена поръчка, заплащане на семестриалната такса (в размер до 1700 лв.) до завършване на бакалавърската степен при изпълнение на условията за поддържане на стипендията.
 3. Възможност за писане на дипломна работа: помощ при избор на тема, консултации с експерти в областта на избраната тема и софтуерно осигуряване.
 4. Възможност за стаж по специалността по време на обучението.
 5. Възможност за автоматично продължаване на стипендията при записване на магистърска степен след успешно завършване на бакалавърската степен.
 6. Договор за работа по специалността след завършване на магистърската степен и възможност за кариерно развитие в една водещите инженерни компании в България.

Документи за кандидатстване

 1. Мотивационно писмо за кандидатстване по програмата, за развитие в съответната област, интереси и извънучебни дейности/проекти и професионален опит
 2. Уверение от Технически университет – гр. София, че за текущата учебна година студентът е записан редовна форма за обучение в една от посочените бакалавърски програми.
 3. Копие от диплома за степен бакалавър или уверение за завършена степен с изчислен среден успех от обучението. За кандидатстващите след първия семестър на магистърската програма, допълнително се изисква уверение с изчислен среден успех за семестъра преди кандидатстването.

Срок за кандидатстване

Документи за кандидатстване се изпращат на email адрес office@gcr.bg в срок до 30 октомври на текущата учебна година.

Заедно с документите за кандидатстване, моля да изпратите и попълена Декларация-съгласие за обработване на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.