+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

АЕЦ Козлодуй – Информационна система за организация на експлоатационната дейност на АЕЦ Козлодуй (ИС ОЕД)


Обобщение

 • период за изпълнение:
  Ноември 2018 – Януари 2021
 • Стойност на договора:
  BGN 55 516

Проект

АЕЦ Козлодуй – Информационна система за организация на експлоатационната дейност на АЕЦ Козлодуй (ИС ОЕД)

Информационната система за организация на експлоатационната дейност (ИС ОЕД) е предназначена за събиране, съхранение, обработка и ефективно използване на данни и информация за оборудването, проектните изисквания и измененията в проекта.

ИС ОЕД е интегрирана система, реализирана върху релационна база данни с цел съхраняване в структуриран вид на данни за извършваните изпитания, ремонтни дейности, дефекти и откази на оборудването, за проектни изисквания и характеристики на оборудването и измененията в проекта (технически решения) и отговаря на международните изисквания за управление на конфигурацията в ядрени централи.

Системата е въведена в експлоатация от 2007 г. и оттогава насетне се развива и допълва с нови модули постоянно.
През 2018 година на екип от фирма Хемомонд АД и Джи Си Ар АД бе възложена разширяване на системата с нови два модула: „Диагностика и контрол (ДиК)“ и „Мониторинг на ТС“.

Обхват на проекта

 • Разработка на Функционална спецификация на системата;
 • Тестване, верификация и валидация на системата;
 • Обучение на персонала;
 • Разработка на ръководства на потребителя;
 • Въвеждане в експлоатация.

Резултат

В резултат на извършените дейности Информационната система за организация на експлоатационната дейност (ИС ОЕД) е разширена с два нови модули даващи възможност на персонала на АЕЦ Козлодуй да подобрят своите дейности в областта на диагностиката и контрола на оборудването и управлението на данните за техническите средства използвани за поддръжка и експлоатация на оборудването на ядрената централа.