+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Актуализация на Вероятностен анализ на безопасността с разширяване на обхвата на анализа за 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй


Обобщение

  • Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД
  • период за изпълнение:
    Януари 2020 – Юли 2022

Проект

Блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлоуй са първите реактори от типа ВВЕР, за които в началото на 90-те години на миналия век е извършен пълен вероятностен анализ на безопасност ниво 1 (ВАБ). През периода 2001-2007 г. е изпълнена значителна програма за модернизация на 5 и 6 блок. През 2011 г. ВАБ е актуализиран, за да отразява състоянието на структури, системи и компоненти (ССК) в края на 2007 г.

Оттогава са извършени редица модификации на ССК ​​на блокове 5 и 6, най-вече като част от резултатите от стрес тестовете след Фукушима както и като част от повишаването до 104% от номиналната мощност и като част от програма за удължаване на живота (някои от които все още са в ход). Поради това възниква необходимостта от актуализация на ВАБ ниво 1 за 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй”, за да отрази тези промени в ССК, както и да внедри най-съвременните методики за анализ.

Обхват на проекта

Проектът включва актуализация на ВАБ ниво 1 на 5 и 6 блок на Козлодуй за три режима на мощност: пълна мощност, ниска мощност и спиране на реактора. Предстои обхватът на анализа да бъде разширен, за да обхване всички вътрешни и външни опасности, характерни за площадката на АЕЦ „Козлодуй”, както и зависимостта между двата блока.

Резултати

Моделът за вътрешни събития е актуализиран и подлежи на преглед и приемане от Работодателя, преди да продължи работата по останалите елементи на модела.