+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Подмяна на помпи KV01MP01/02/03, помпа HS55MP03, помпи KV30MP01/02 и газодувки RD05WF01/02 в Хранилище за отработено гориво


Обобщение

  • Възложител: Kozloduy NPP EAD
  • Период на изпълнение: юни 2018 – септември 2019

Проект

В обхвата на Договор 388000001/18.05.2018 г. с АЕЦ „Козлодуй” ЕАД, с предмет Подмяна на помпи KV01MP01/02/03, помпа HS55MP03, помпи KV30MP01/02 и газодувки RD05WF01/02 в ХОГ

Обхват на проекта

Подзадача: Сеизмична квалификация на Помпи KV30MP01 и KV30MP02 по аналитичен метод.

Резултат

При изпълнение на задачата е извършена сеизмична квалификация по аналитичен метод на помпените агрегати за категорията по сеизмоустойчивост 1 (първа), съгласно ΗП-031-01 “Норми проектирование сейсмостойких атомных станции”. Анализирано е поведението на елементите от помпените агрегати, поемащи усилията от сеизмично въздействие, също така са извършени оразмерителни проверки на отделни компоненти на машината, както и на по-важните детайли за закрепване.